Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind

Het identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar vermeldt de identiteitsgegevens, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood. Het bewijs wordt afgeleverd op verzoek van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.
Het identiteitsbewijs dient enkel om aan te tonen dat het kind geregistreerd is in België en dus hier mag terugkomen. Het kind dient echter wel steeds in het bezit te zijn van een paspoort of identiteitskaart om te reizen. 
 
Het bewijs is twee jaar geldig, of tot het kind 12 jaar wordt. De geldigheidsduur van het bewijs mag de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.
 
Het identiteitsbewijs vervalt:
na verloop van de geldigheidsduur
bij verandering van verblijfplaats of adres
bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
vanaf 12 jaar

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Belgische kinderen jonger dan 12 jaar hebben een Kids-ID nodig om naar het buitenland te reizen.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Kosten

2,00 euro

Aanpak

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Meenemen

  • een pasfoto van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.