Bewijs van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiƫle instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Aanvraag

Naargelang uw situatie kunt u het attest van leven op verschillende manieren aanvragen.

  • Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.
  • U kunt het formulier aanvragen via het e-formulier 
  • U kunt het attest persoonlijk komen ophalen bij de dienst burgerzaken
  • U kunt het attest aanvragen bij de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Meenemen

Uw identiteitskaart

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart