Bewijs van Belgische nationaliteit

Een attest of bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de gemeente Ravels.

Kosten

Gratis

Aanvraag

  • U kunt het bewijs van nationaliteit persoonlijk komen ophalen bij de dienst burgerzaken.
  • Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.
  • U kunt het formulier aanvragen via het e-formulier

Uitzonderingen

Inwoners met een andere nationlaiteit dan de Belgische, kunnen geen attest ontvangen bij de dienst Burgerzaken. U kunt hiervoor terecht bij de ambassade of consulaat van uw land van herkomst. 

Meenemen

Uw identiteitskaart