Vrijstellingen

Indien u tot de conclusie bent gekomen dat de door u geplande werken vrijgesteld zijn van het bekomen van een omgevingsvergunning, doet u er best aan alsnog de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu te contacteren.

Een vrijstelling geldt namelijk enkel als ze niet strijdig is met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen ...). Door kort uw plannen toe te lichten bent u er zeker van dat u de juiste procedure volgt en voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.