Meldingen en vergunningen

Meldingen en omgevingsvergunningsaanvragen dienen te worden ingediend via het omgevingsloket. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor particulieren die een dossier willen indienen waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is. Zij mogen hun dossier op USB-stick binnenbrengen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Een medewerker van de dienst zal het dossier in het omgevingsloket ingeven en de indiener uitnodigen om het dossier digitaal te komen tekenen aan het loket. Hiervoor dient de indiener zijn of haar elektronische identiteitskaart mee te brengen en de pincode ervan te kennen.

Opgelet: de datum van digitale ondertekening geldt als datum van indiening van de aanvraag.

Kosten

Het gemeentebestuur Ravels heft een belasting op omgevingsvergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige projecten. De belasting wordt vastgesteld als volgt:

  • 1 of 2 woonentiteiten: kosten openbaar onderzoek
  • 3 of meer woonentiteiten: 50,00 EUR dossierkost + 50,00 EUR per woonentiteit + kosten openbaar onderzoek