Openbaar onderzoek: Pluda bvba, Aarledijk 65, 2382 Ravels (uitbreiding pluimveebedrijf Beekseweg 59)

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019090537

Referentie gemeente: OP/2019/00153

Het gemeentebestuur van Ravels deelt mee dat door Pluda bvba, Aarledijk 65, 2382 Ravels, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein te 2382 Ravels, Beekseweg 59, 3de afdeling, sectie B, nrs. 43/N/2 en 43/P/2.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de verdere exploitatie en verandering door uitbreiding van een pluimveebedrijf.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 6.5.1, 9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 12.2.1, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 43.1.1.b, 53.8.2

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/08/2019 tot en met 20/09/2019. Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 3 september 2019 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Gemeentelaan 60 te 2381 Ravels.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (20/09/2019), worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Ravels. Bezwaren of opmerkingen over de vergunningsaanvraag en over het voorlopig goedgekeurd milieueffectenrapport kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels.

 

Publicatiedatum: 21/08/2019