Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning: Pluda bvba

Referentie omgevingsloket: OMV_2020018772

Referentie gemeente: OP/2020/00036

Het Lokaal Bestuur Ravels deelt mee dat door Pluda bvba, Aarledijk 65, 2382 Ravels, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein te 2382 Ravels, Aarledijk 65, 3de afdeling, sectie D, nrs. 798/N, 798/K, 798/P en 798/E.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de verdere exploitatie en verandering van een pluimveebedrijf.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 12.2.1, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 28.2.c.1, 43.1.2.b, 53.8.2

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 13/03/2020 tot en met 11/04/2020.

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 24 maart 2020 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Gemeentelaan 60 te 2381 Ravels.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (11/04/2020), worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Ravels. Bezwaren of opmerkingen over de vergunningsaanvraag en over het voorlopig goedgekeurd milieueffectenrapport kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels.

Publicatiedatum: 10/03/2020