Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: OMV_2020009670

Referentie gemeente: OP/2020/00021

Het Lokaal Bestuur Ravels deelt mee dat door Granovi nv, Mierdsedijk 87, 2382 Ravels, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein te 2382 Ravels, Mierdsedijk 87, 3de afdeling, sectie C, nr. 421/T/12.

Het betreft de verandering door uitbreiding van een pluimveebedrijf.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.1.b, 17.3.6.1.b, 17.3.8.1, 17.4, 28.2.c.1, 53.8.2

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/02/2020 tot en met 28/03/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (28/03/2020), worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Ravels. Bezwaren of opmerkingen over de vergunningsaanvraag en over het voorlopig goedgekeurd milieueffectenrapport kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels.

 

Publicatiedatum: 25/02/2020