Verkaveling

Wanneer u een groot perceel wil verdelen in twee of meerdere loten voor woningbouw, dient u hiervoor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan te vragen via het omgevingsloket. Hoewel het geen wettelijke verplichting is, kan u voor de opmaak van het aanvraagdossier best beroep doen op een landmeter of architect naar keuze. 
Ook voor het wijzigen van een bestaande verkaveling dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. 

Over de procedures voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of het wijzigen van een vergunde verkaveling kan u meer lezen op de website van het departement Omgeving

Kosten

Het gemeentebestuur heft voor omgevingsvergunningsaanvragen voor het verkavelingen van gronden een belasting. De belasting werd vastgesteld als volgt:

  • 1 of 2 loten: kosten openbaar onderzoek
  • 3 of meer loten: 50,00 EUR dossierkost + 50,00 EUR per gecreëerd lot voor woningbouw + kosten openbaar onderzoek