Openbare onderzoeken omgevingsvergunningsaanvragen

Via het Geoportaal kan u de lijst met lopende openbare onderzoeken inzake omgevingsvergunningsaanvragen raadplegen.

Indien u meer details wenst met betrekking tot een aanvraag in openbaar onderzoek, kan u zich wenden tot de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.