Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Via het Geoportaal kan u de lijst met bekendmakingen van recent afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen.

Indien u meer details wenst met betrekking tot de afgeleverde vergunningen, kan u zich wenden tot de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.