Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Met een gemeentelijk ruimtelijke structuurplan (GRS) denkt het gemeentebestuur na over het ruimtegebruik in onze gemeente. De toekomst wordt in grote krijtlijnen geschetst, zonder al in te gaan op concrete bestemmingen.

Een GRS bestaat uit een informatie gedeelte, zijnde een terreinverkenning van de huidige toestand met knelpunten en kansen, een richtinggevend gedeelte, zijnde een opsomming van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, evenals algemene acties en maatregelen, en een bindend gedeelte, zijnde een uitwerking van die elementen uit het richtinggevende gedeelte die de gemeente als prioritair beschouwt.

Let op! Een structuurplan geeft GEEN bestemming aan de percelen van een gebied. Er staat dus NIET in of een bepaald stukje grond al dan niet bouwgrond is. Zulke zaken worden pas later vastgelegd in uitvoeringsplannen.

 

Publicatiedatum: 08/10/2018