Plannen en voorschriften

Indien u wil bouwen, verbouwen, verkavelen, een bestemming wijzigen van een vastgoed of eender welke actie wil ondernemen met invloed op de ruimtelijke ordening, vraagt u eerst na welke voorschriften u hiervoor moet volgen.

Zo zijn er het gewestplan en gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) "Leidingstraat Weelde - Zandhoven". Dit zijn plannen met een ruimer draagveld dan enkel de gemeente Ravels.

Meer specifiek binnen de gemeente Ravels zijn er het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), diverse gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en bijzondere plannen van aanleg (BPA) en verkavelingen.

Verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg werden al gedigitaliseerd en zullen spoedig geraadpleegd kunnen worden via Geopunt. Andere plannen worden spoedig gedigitaliseerd en kunnen tussentijds nog worden geraadpleegd bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.