Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking - GROS

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) staat in voor de bevordering van een geïntegreerd gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. De GROS adviseert het gemeentebestuur onder meer over de verdeling van de toelagen ontwikkelingssamenwerking en Fairtrade.

Marc Hendrickx, voorzitter

marchendrickx@outlook.com

Ludovicus Hendrickx, ondervoorzitter

dricke@hotmail.com

Maya Pelkmans, secretaris

Gemeentelaan 60, 2380 Ravels

tel. 014 65 41 61

info@dewouwer.be