Wettiging handtekening

Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening aan de eigenaar toebehoort. Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, maar nooit de inhoud van het voorgelegde document.

Een handtekening kan niet gewettigd worden als ze:

  • op een blanco vel papier staat;
  • onder een tekst staat die niet verstaanbaar is;
  • op een document staat dat kan gebruikt worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.

Kosten

Gratis 

Aanvraag

  • Wilt u uw eigen handtekening laten legaliseren, dan moet u zich persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken. 
  • Een handtekening bij volmacht laten legaliseren kan, maar dan moet de aanvrager naast zijn eigen identiteitskaart, ook de identiteitskaart meebrengen van de inwoner wiens handtekening moet gelegaliseerd worden.

Bij twijfel over de authenciteit van de handtekening kan de loketmedewerker de wettiging van de handtekening weigeren en eisen dat het document in zijn aanwezigheid wordt ondertekend. 

Aanpak

U plaatst uw handtekening in het bijzijn van de gemachtigde beambte. Als de handtekening al geplaatst is op het document, kan er gevraagd worden uw handtekening opnieuw te plaatsen.

Meenemen

  • Uw identiteitskaart
  • Het te wettigen document
  • Bij volmacht: de identiteitskaart van de aanvrager én de identiteitskaart van de persoons wiens handtekening gewettigd moet worden.