Voorhuwelijkssparen

De gemeente geeft een premie ter aanmoediging van het prenuptiaal sparen.