Verlies of diefstal elektronische identiteitskaart of Kids-ID

Voorkom frauduleus gebruik van uw elektronische identiteitskaart en de eventuele financiële gevolgen (bv.: het openen van een telefoonabonnement op uw naam, aankoop via de post, enz.), door uw kaart bij verlies of diefstal onmiddellijk te laten blokkeren.

Ook een Kids-ID laat u best blokkeren in geval van verlies of diefstal. 

Bijzonderheden

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart of Kids-ID in het buitenland moet u daarvan  aangifte doen bij de politie.   

Met deze aangifte en pasfoto’s kunt u bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat een (voorlopig) document krijgen. Als er geen ambassade of consulaat is dan kunt u terecht bij een vertegenwoordiging van een ander land van de Europese Unie.  

De procedure verloopt makkelijker als u over een kopie van de verloren of gestolen documenten beschikt, de nummers van die documenten en/of documenten waarmee u zich kunt identificeren (rijbewijs…). 

De verloren identiteitskaart kan geblokkeerd worden via DOC STOP. Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik. 

Bij aangifte van verlies of diefstal van uw identiteitskaart of Kids-ID, moet er altijd een nieuwe identiteitskaart of Kids-ID aangevraagd worden. 

Aanpak

Bij verlies of diefstal van uw elektronische identiteitskaart of Kids-ID, meldt u dit onmiddellijk. Dit kan op verschillende manieren:

  • Doe persoonlijk aangifte bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. In geval van verlies of diefstal van het Kids-ID, doet de persoon die het ouderlijk gezag heeft de aangifte.
  • Bel naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123. Als dit nummer niet bereikbaar is of als u vanuit het buitenland belt, bel dan naar +32 2 518 2123.
  • Indien u bij de dienst Burgerzaken of bij DOC STOP niet terecht kan, doe aangifte bij de politie. 

U ontvangt een document 'bijlage 12', als bewijs dat u uw kaart verloren bent of dat ze gestolen is. Uw kaart wordt ook geannuleerd en dus onbruikbaar. U dient zo spoedig mogelijk een nieuwe kaart aan te vragen.