Vrijwilligersverzekering

Het gemeentebestuur biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan voor alle erkende Ravelse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen kunnen gratis hun uitvoerende vrijwilligers laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

Voorwaarden

  • enkel organisaties die erkend zijn door het gemeentebestuur kunnen gebruik maken van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering
  • uitvoerende vrijwilliger: de persoon die tijdens de uitvoering van de activiteit mee verantwoordelijkheid draagt, werk verricht, begeleidt, ... ;
  • vrijwilligersdag: elke kalenderdag waarop één uitvoerende vrijwilliger verzekerd is;
  • elke organisatie kan per kalenderjaar maximaal 80 vrijwilligersdagen verzekeren;
  • elke organisatie kan de 80 vrijwilligersdagen waarop ze recht heeft naar eigen goeddunken gebruiken om haar vrijwilligers tijdens activiteiten op verschillende kalenderdagen te verzekeren;
  • elke organisatie ziet er zelf op toe dat het maximaal aantal vrijwilligersdagen niet wordt overschreden;

Kosten

gratis

Aanvraag

  • de aangifte gebeurt ten laatste vijf dagen vóór de dag dat de activiteit plaatsvindt.
    De aangifte kan online,  schriftelijk, per fax of per e-mail gebeuren d.m.v. het gebruik van het aanvraagformulier.
  • alle aangiften dienen te gebeuren bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.