Uittreksel uit huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. 

De akte van huwelijk vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
 • de datum van het huwelijk
 • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
 • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

 • een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Kosten

Het uittreksel is gratis. 

Aanvraag

U kunt het uittreksel op verschillende manieren aanvragen:

 • u vraagt het uittreksel aan via het e-formulier. U zal het uittreksel per e-mail ontvangen.
 • u vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij het loket van de dienst burgerzaken. U krijgt het document onmiddellijk mee.

Meenemen

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.