Uittreksel uit huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. 

De akte van huwelijk vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de echtgenoten
  • de datum van het huwelijk
  • de door een echtgenoot gekozen naam na voltrekking van het huwelijk
  • de naam, voornamen, de geboortedatum en geboorteplaats van de eventuele getuigen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen:

  • een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Kosten

Het uittreksel is gratis. 

Aanvraag

  • U kan het uittreksel online aanvragen en ontvangt het digitaal.
  • U kan het uittreksel persoonlijk komen afhalen bij de dienst burgerzaken op vertoon van uw identiteitskaart/verblijfskaart.