Uittreksel uit geboorteakte

Een uittreksel van een geboorteakte is een kopie van een akte uit de registers. De geboorteakte vermeldt onder andere de naam, voornamen, geboortedatum en -uur, de afstamming (= ouder(s)) en eventueel een kantmelding.  

Kosten

Het uittreksel is gratis. 

Aanvraag

U kunt het uittreksel op verschillende manieren aanvragen:

  • u vraagt het uittreksel aan via het e-formulier. U zal het uittreksel per e-mail ontvangen.
  • u vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij het loket van de dienst burgerzaken. U krijgt het document onmiddellijk mee.

Meenemen

Als u het document zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.