Uittreksel uit echtscheidingsakte

Een uittreksel van een echtscheidingsakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt onder andere de naam, voornamen, geboortedatum, datum van het vonnis en echtscheiding. De echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. 

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de betrokkenen (uzelf en uw ex-partner)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Kosten

Het uittreksel is gratis.

Aanvraag

U kunt het uittreksel op verschillende manieren aanvragen:

 • U vraagt het uittreksel aan via het e-formulier. U zal het uittreksel per e-mail ontvangen.
 • U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij het loket van de dienst burgerzaken. U krijgt het document onmiddellijk mee.

Meenemen

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.