Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

 • Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
 • Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
 • Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Kosten

Gratis 

Aanvraag

Een uittreksel van het strafregister dient opgehaald te worden bij de dienst burgerzaken. Dit wordt niet per post of per e-mail door ons afgeleverd. 

 • U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken. Het uittreksel kan onmiddellijk bij de aanvraag afgeleverd worden. 
 • U vraagt het uittreksel aan via het e-formulier. De uittreksels Model 1 (595) en Model 3 (596.1) kunnen vanaf de volgende werkdag opgehaald worden bij de dienst burgerzaken. Indien u een uittreksel Model 2 (596.2) heeft aangevraagd, zal u verwittigd worden wanneer het document opgehaald kan worden.

 

Uitzonderingen

U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
 • als buitenlander, voor de periode van uw verblijf in België
 • als u geen woon- of verblijfplaats meer heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's)
 • Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister

 

Meenemen

 • Als u het uittreksel persoonlijk komt aanvragen of ophalen: uw identiteitskaart
 • Als iemand anders het uittreksel voor u komt ophalen: zijn of haar eigen identiteitskaart, (een kopie van) uw identiteitskaart en een geschreven volmacht waarin u aan deze persoon toestemming geeft om het uittreksel voor u op te halen.