Verkiezingen: verhinderd om te stemmen met of zonder volmachtgeving

VERHINDERD OM TE STEMMEN MET VOLMACHTGEVING
 
Aan wie kan u volmacht geven?
U kan een volmacht geven aan elke andere kiezer. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen. Een Belg kan geen volmacht geven aan een niet-Belg. 
 
 
Hoe geeft u volmacht? 
U kan het volmachtformulier op onze website downloaden of u kan het ophalen bij de bevolkingsdienst van de gemeente. De gevolmachtigde geeft dit ingevulde formulier af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet gaan stemmen, samen met het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet kan gaan stemmen. De gevolmachtigde moet bovendien in het bezit zijn van zijn eigen identiteitskaart, van zijn eigen oproepingsbrief en van de oproepingsbrief van de volmachtgever. 
 
 
Welke attesten bijvoegen? 
REDEN VOOR TE LEGGEN ATTEST 
ziekte medisch attest
in binnen- of buitenland om beroepsredenen attest van de werkgever
in buitenland om privé-redenen (plezierreis) attest van de burgemeester EN bewijs reservatie OF verklaring op eer (te halen bij de dienst bevolking tot vrijdag 24 mei 2019, 12.00 uur)
student attest school
geloofsovertuiging attest religieuze overheid 
verblijf strafinrichting attest strafinrichting 
 
 
VERHINDERD OM TE STEMMEN ZONDER VOLMACHTGEVING 
 
Hoe verontschuldigen?
 • Voor 26 mei 2019: volgende stukken bij de dienst bevolking afgeven:
  • oproepingsbrief
  • bewijsstuk (medisch attest, attest school, bewijs reis buitenland of verklaring op eer).
   • !! Indien in het buitenland om privéredenen met verklaring op eer: bewijsstuk op datum 26/05/2019 kunnen voorleggen bij controle achteraf!!
 • Op 26 mei 2019: volgende stukken in stembureau afgeven:
  • oproepingsbrief
  • bewijsstuk (medisch attest, attest school, bewijs reis buitenland of verklaring op eer)
 •  Na 26 mei 2019: volgende stukken aan Vrederechter Arendonk bezorgen:
  • oproepingsbrief
  • bewijsstuk