Stamboomonderzoek (genealogie)

Voor opzoekingen voor genealogisch of stamboomonderzoek in de registers van de burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes) kunt u op verschillende websites terecht:

U kunt, tegen betaling, ook opzoekingen laten doen door de medewerkers van het gemeentebestuur. 

Voorwaarden

Voor het opvragen van gegevens uit de registers van de burgerlijke stand die nog niet ouder zijn dan 100 jaar, heeft u toelating nodig van de Familierechtbank van het arrondissement waar het register wordt bewaard. U moet hiervoor een verzoekschrift indienen.

Kosten

30,00 euro per begonnen half uur

Aanvraag

U richt uw vraag schriftelijk aan het gemeentebestuur. Voor aktes jonger dan 100 jaar, voegt u een afschrift toe van de toestemming van de Familierechtbank. 

Aanpak

De opzoekingen worden verricht door een van onze medewerkers, het is niet toegestaan deze zelf te doen.