Speelterreinen

In onze gemeente is er veel plaats om te spelen. Zo zijn er verschillende openbare buurtspeelpleinen, sportterreinen, skateterreinen en speelbossen. 

Op het kaartje kan u alle speelzones terugvinden, met extra info.

Alle speelzones worden onderhouden door de technische dienst.

Alle speeltoestellen moeten voldoen aan de huidige, strenge wetgeving op gebied van veiligheid. Om de veiligheid te blijven garanderen, zijn er regelmatige controles.

Alleen het gemeentebestuur plaatst speeltoestellen. Het is niet toegelaten om bijkomende of zelf ineen geknutselde toestellen op het speelplein te plaatsen omdat deze meestal niet voldoen aan de strenge wetgeving.

Indien u schade vaststelt aan een toestel, afsluiting of speelomgeving, dan kan u dit melden aan de technische dienst of de jeugddienst, of u kan de meldingskaart gebruiken.

Als we samen een oogje in het zeil houden, zal er veel minder vandalisme voorkomen en kunnen de kinderen in alle veiligheid spelen en ravotten.