Sluikstorting

Sluikstortingen op openbaar domein kunnen gemeld worden aan de technische dienst of via de meldingskaart.