Recyclagepark

De volgende personen kunnen terecht op het recyclagepark:

  • alle inwoners van de gemeente Ravels
  • eigenaars van een tweede verblijf
  • zij die over een eigendom in de gemeente beschikken
  • alle bedrijven en zelfstandigen die hun exploitatie hebben in de gemeente

Kosten

Meer informatie over de retributie op afvalstoffen bij het recyclagepark vind je hier