Reserveren van gemeentelijke sportinfrastructuur

Via de online reservatiepagina kan u zelf uit eigen naam of op naam van uw vereniging een aanvraag indienen om gemeentelijke sportinfrastructuur te reserveren.

U vindt de rechtstreekse link naar deze online-tool in de rechterkolom van deze pagina of via deze link.

Op deze pagina kan u eveneens alle reglementen en tarieven terugvinden die op uw reservatie van toepassing zijn.

Heeft u vragen of kan u niet online reserveren? Neem dan gerust contact op met de gemeentelijke sportdienst in het gemeentehuis.

Bijzonderheden

Opgelet: seizoenreservaties van erkende sportverenigingen krijgen steeds voorrang. Online reserveren voor het volgende sportseizoen worden pas aanvaard na 15 september.