Pin- en pukcode

Met de elektronische identiteitskaart kunt u een document digitaal ondertekenen op afstand. Om misbruik te vermijden is de eID, net zoals een bankkaart, beveiligd met een PIN-code.

Als u uw PIN-code (en PUK-code) niet meer kent, kunt u een nieuwe code aanvragen.

Kosten

5,00 euro

Aanvraag

U kunt de nieuwe pin- en pukcode op verschillende manieren aanvragen:

De codes worden binnen de drie weken door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bezorgd aan het gemeentebestuur.

Van zodra de codes zijn toegekomen, zal u hiervan verwittigd worden. Codes die na drie maanden niet zijn opgehaald, worden vernietigd. 

Meenemen

  • Uw identiteitskaart of vreemdelingenkaart
  • Het te betalen bedrag (cash of met bancontact)