Overlijdensaangifte

De aangifte van overlijden is de registratie van een overlijden bij de burgerlijke stand van de stad of gemeente waar de persoon overleden is. Bij deze aangifte stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van overlijden op. Pas na deze formaliteiten geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand toestemming tot de teraardebestelling van het stoffelijk overschot. 

Aanpak

Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden aan. Een verwant (familielid, buur, kennis,...) kan dit ook doen, op voorwaarde dat deze persoon voldoende inlichtingen kan geven en de nodige documenten kan voorleggen om de akte van overlijden op te stellen. De persoon die de aangifte doet, moet zich hiervoor persoonlijk melden bij de dienst Burgerzaken. 

De aangifte gebeurt best zo snel mogelijk na de vaststelling van het overlijden en zeker binnen de 24 uur na de vaststelling. Deze termijn wordt verlengd tot de middag van de eerstvolgende werkdag indien de vaststelling gebeurt op een zon- of feestdag.

Meenemen

  • medisch attest en Model IIIC (deze documenten worden opgesteld door de arts die het overlijden vaststelde)
  • toelating tot vervoer en begraven van de gemeente waar de teraardebetelling plaatsvindt (als de teraardebestelling niet plaatsvindt in de gemeente van overlijden)
  • laatste wilsbeschikking van de gemeente van domicilie (als het overlijden in een andere gemeente wordt aangegeven dan de gemeente waar de overledene ingeschreven staat)
  • bij aangifte van crematie: crematieaanvraag (kan door iedereen gedaan worden die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien of zijn gemachtigde)

Het is wenselijk om ook volgende documenten mee te brengen:

  • identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene
  • rijbewijs van de overledene
  • huwlijksboekje van de overledene