Ophalen restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Kosten

U betaalt 0,20 EUR per kilogram restafval dat u via de grijze container meegeeft met de ophaaldienst.

Bij elke lediging van uw container wordt het bedrag, zijnde het tarief per kilogram x het aantal aangeboden kilo's en afgerond op 2 cijfers na de komma, van uw saldo afgehouden.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.