Stekelbees 't Warreltje: vanaf 3 jaar

Ferm Kinderopvangt organiseert, in opdracht van het gemeentebestuur, buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die wonen of schoolgaan in de gemeente Ravels.

’t Warreltje is gelegen aan het Eykantpad 4 te Weelde.

Kinderen kunnen er, onder professionele begeleiding, op een leuke en boeiende manier hun vrije tijd doorbrengen.

Openingsmomenten

Op woensdagmiddag

Tijdens het schooljaar is ’t Warreltje open op woensdag van 12.00 tot 18.00 uur.

Vanuit alle Ravelse scholen is busvervoer voorzien.

Ouders kunnen hun kind ook zelf brengen. Indien uw kind later dan 13.30 uur toekomt, neemt u vooraf contact op met de begeleiding zodat zij hiermee rekening kunnen houden in de planning. Dit kan op volgend telefoonnummer : 014/65 53 96

Tijdens de schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is 't Warreltje open van 7.00 tot 18.00 uur. 

Onze werking is voorbehouden voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar gedurende de paasvakantie en de zomervakantie. De kinderen van de lagere school kunnen dan terecht op de gemeentelijke speelpleinwerking Wirrel Warrel.

Wij stellen onze werking open voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar tijdens de krokusvakantie en de herfstvakantie.

Tijdens de kerstvakantie is de opvang gesloten.

Voor elke vakantie maken wij een infofolder die verspreid wordt via de scholen. Voor de vakantieopvang is vooraf reserveren verplicht.

Kosten

Gewoon tarief

- woensdagnamiddag

  • 1,04 euro per begonnen half uur (voor opvang van minder dan 3 uur)
  • 7,33 euro voor een halve dag (van 3u tot en met 5u59)
  • 14,62 euro voor een hele dag (vanaf 6u)

- schoolvakanties

  • 7,33 euro voor een halve dag (vanaf 0u tot en met 5u59)
  • 14,62 euro (vanaf 6u)

Verminderd tarief

Voor gezinnen met meerdere kinderen is een verminderd tarief mogelijk. Dit wordt enkel toegekend wanneer meerdere kinderen van hetzelfde gezin op eenzelfde dag gebruik maken van de opvang.

  • 0,78 euro per begonnen half uur
  • 5,50 euro voor een halve dag
  • 10,97 euro voor een hele dag

Sociaal tarief

Voor gezinnen met een laag inkomen bestaat een sociaal tarief. Het sociaal tarief bedraagt 50% van het gewoon tarief. 

De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Aanvraag

Inschrijven

Vooraleer uw kind gebruik kan maken van de opvang moet het eerst ingeschreven zijn.  Inschrijven kan enkel op afspraak bij de verantwoordelijke die met u het huishoudelijk reglement overloopt, u de nodige inschrijvingsformulieren bezorgt en u wegwijs maakt in het online opvang reserveren.  U kunt een afspraak maken via e-mail : bko.ravels@samenferm.be of op woensdagmiddag via de begeleiding op volgend nummer : 014/65 53 96.  Wij vragen om uw inschrijving tijdig in orde te maken.

 Wij raden aan uw kind te laten kennismaken met ’t Warreltje vooraleer het de eerste keer gebruik maakt van de opvang.

 Opvang reserveren

Voor de opvang op woensdagmiddag moet u niet reserveren.  Voor de vakantieperiodes echter wel.  De reservaties gebeuren bij voorkeur online op de website : www.samenferm.be.  Bij de inschrijving ontvangt u de nodige instructies.

Gezinnen die over geen internetaansluiting beschikken kunnen inschrijven op een vastgesteld moment dat meegedeeld wordt via de infofolder.

Meenemen

Tussendoortjes - lunch

De kinderen krijgen de kans om een tussendoortje te gebruiken. De drank, de tussendoortjes en de lunch worden van thuis meegebracht.