Inschrijving nieuwkomer vanuit het buitenland

Elke persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in onze gemeente verblijft, moet zich persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken om zijn inschrijving aan te vragen.

Kosten

 • Voor de inschrijving (bijlage 19(ter)) wordt een administratieve kost van 20,00 euro per persoon aangerekend, dit is een gemeentetaks. 
 • De federale overheid kan afhankelijk van de gevolgde procedure een financiële bijdrage van 60,00, 160,00 of 210,00 euro vragen.
 • Er kunnen andere administratieve kosten aangerekend worden tijdens de procedure (bv.: verblijfskaart, attest immatriculatie,...).

Aanpak

 • U moet effectief in de gemeente wonen.
 • U vult per volwassene (> 21jaar) de inlichtingenbundel (download hier en print dubbelzijdig uit) volledig en in hoofdletters in.
 • Vervolgens meldt u zich persoonlijk met uw paspoort of identiteitskaart en 2 pasfoto's aan bij de dienst burgerzaken om de volledig ingevulde inlichtingenbundel af te geven. 
 • Wanneer de gegevens verwerkt zijn, krijgt u van ons een uitnodiging per post waarin vermeld staat welke documenten er nog nodig zijn voor uw inschrijving. 

Let op! Wij hebben steeds de originele akte(n) nodig, deze mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. Enkel voor loonstroken, arbeidscontract e.d vragen wij om zelf kopieën aan te leveren.

Verder dienen sommige buitenlandse documenten te voorzien zijn van een apostille of legalisatie. U kunt zelf nagaan op de website van Buitenlandse Zaken of dit het geval is.

Indien een document in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld dient het ook vertaald te worden door een beëdigd vertaler aangesloten bij de rechtbank van eerste aanleg in België.

 • Na ontvangst van de uitnodiging van de dienst burgerzaken meldt u zich zo snel mogelijk bij hen aan. U ontvangt daarop een bewijs van aangifte van adreswijziging.
 • Vervolgens zal de wijkpolitie bij u langskomen om te controleren of u effectief op het aangegeven adres woont, dit kan 3 weken in beslag nemen. Als de woonstcontrole positief is, bezorgen wij u per post een bijlage 19 en/of
  • indien er documenten ontbreken: een overzicht van welke documenten wij nog van u nodig hebben
  • een bewijs van woonst en/of samenstelling gezin. Daarop staat uw persoonlijk rijksregisternummer dat u nodig heeft voor bepaalde instanties.

Elk dossier wordt doorgestuurd naar de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te Brussel. Zij hebben 6 maanden de tijd om uw dossier te bekijken. Het is dus mogelijk dat u alle gevraagde documenten heeft binnen gebracht maar dat DVZ toch bijkomende stukken vraagt of uw inschrijving weigert. Na positief advies kan u na 6 maanden een verblijfskaart bekomen, hiervoor wordt u per post uitgenodigd.

Meenemen

 • Uw identiteitskaart of paspoort
 • De volledig ingevulde inlichtingenbundel(s)
 • 2 pasfoto's