Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating en signalisatievergunning aanvragen.

Kosten

Langs gewestwegen wordt hiervoor een retributie aangerekend door het Agentschap Wegen en Verkeer. De retributie wordt berekend aan de hand van het aantal m² dat u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Langs gemeentewegen wordt er geen retributie aangerekend.

Aanpak

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij uw gemeente.