Evenementencontainers

De inrichter van evenementen e.d. kan vragen om gedurende minstens 1 dag en maximaal 1 maand 1 of meerdere containers ter beschikking te krijgen voor de inzameling van afvalstoffen.

Kosten

Voor de plaatsing van een tijdelijke container wordt aan de inrichter van een evenement een contantbelasting aangerekend voor de levering en afhaling van de containers. Dit bedrag is samengesteld op basis van het aantal en het type container:

Containertype Huisvuil GFT
120 liter niet van toepassing 10,00 EUR
240 liter 10,00 EUR niet van toepassing
1 100 liter 25,00 EUR

niet van toepassing

 

Voor de ophaling en de verwerking van het aangeboden afval wordt 0,20 EUR per kg aangeboden huisvuil en 0,10 EUR per kg aangeboden GFT aangerekend. 

Aanvraag

De reservatieaanvragen voor de evenemtencontainers moeten tijdig (minimaal 10 dagen vooraf) ingediend worden op de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.