Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Kosten

 • E, E+, F, F+ volgens de normale procedure: 20,00 euro
 • Biometrische vreemdelingenkaart volgens de normale procedure: 25,00 euro
 • E, E+, F, F+ volgens de dringende spoedprocedure (3 werkdagen): 88,00 euro
 • Biometrische vreemdelingenkaart volgens de dringende spoedprocedure (3 werkdagen): 89,80
 • E, E+, F, F+ volgens de zeer dringende spoedprocedure (2 werkdagen): 131,60
 • Biometrische vreemdelingenkaart volgens de zeer dringende spoedprocedure (2 werkdagen): 133,40

Aanvraag

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de dienst burgerzaken. 

U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Meenemen

Om uw elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen, neemt u het volgende mee:

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal (bijlage 12) van deze kaart
 • uw paspoort of identiteitskaart (indien u nog niet beschikt over een vreemdelingenkaart)
 • een recente originele pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • het te betalen bedrag (bij voorkeur te betalen met bancontact)

Om uw elektronische vreemdelingenkaart op te halen, neemt u het volgende mee:

 • de brief met de pin- en pukcode die u per post ontvangen heeft
 • indien u nog niet in het bezit bent van een elektronische vreemdelingenkaart: het document 'bijlage 15' dat u ontvangen heeft bij de aanvraag van uw elektronische vreemdelingenkaart.
 •  indien u reeds in het bezit bent van een vreemdelingekkaart: uw oude vreemdelingenkaart