Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

Elke Belg vanaf 15 jaar is verplicht zijn identiteitskaart altijd bij zich te hebben. 

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat een identificatiecertificaat waarmee u uw identiteit online kunt bevestigen en een handtekeningencertificaat waarmee u een elektronische handtekening kunt plaatsen onder elektronische documenten. U kunt de elektronische handtekening alleen gebruiken met uw persoonlijk pincode. 

Geldigheidsduur

 • Voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar
 • Voor personen vanaf 18 jaar: 10 jaar
 • Voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar (het certificaat voor de elektronische handtekening dient wel om te 10 jaar vernieuwd te worden)

Voorwaarden

Voor elke Belg vanaf 12 jaar.

Kosten

 • Normale procedure: 20,00 euro
 • Dringende procedure (drie werkdagen): 88,00 euro
 • Zeer dringende procedure (twee werkdagen): 131,60 euro

Aanvraag

De eID dient steeds persoonlijk aangevraagd te worden. 

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u een oproepingsbrief om uw eID bij de dienst burgerzaken aan te vragen. Kinderen die nog in het bezit zijn van een geldige kids-id zullen pas opgeroepen worden wanneer de kids-id komt te vervallen (ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden).

Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, ontvangt u een oproepingsbrief, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:

 • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als u van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, maar nog in het bezit bent van een geldige Kids-ID 
 • als u op reis gaat naar een land waar uw identiteitskaart nog minimum een aantal maanden geldig moet zijn na thuiskomst 

3 tot 4 weken na de aanvraag, krijgt u een brief met een pin- en pukcode toegestuurd op uw domicilieadres, om te laten weten dat u uw eID opgehaald mag worden.

Let op. Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingsbrief voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 4 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingsbrief ontvangen? Vraag dan onmiddellijk een nieuwe eID aan.

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem hiervoor contact op met de dienst burgerzaken.

Meenemen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingsbrief
 • een recente pasfoto die voldoet aan de  normen opgelegd de de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.)
 • uw huidige identiteitskaart of het bewijs van verlies of diefstal (bijlage 12).
 • het te betalen bedrag (bij voorkeur te betalen met bancontact)

Bij het afhalen van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oude identiteitskaart of het bewijs van verlies/diefstal (bijlage 12)
 • de brief die u thuis kreeg waarop uw pin- en pukcode vermeld staan.