Diftartoelage

U kan een een toelage ontvangen als u ongewild een grote afvalproductie hebt omwille van medische redenen (volledige incontinentie of een stoma).
De toelage bedraagt 40 euro/jaar.

 

Voorwaarden

Bij elke nieuwe aanvraag moet een doktersattest worden toegevoegd waarin de ingangsdatum van de incontinentie of stoma vermeld wordt en of het medisch probleem van bepaalde of onbepaalde duur is.  Bij een aandoening van bepaalde duur dient de aanvraag jaarlijks gestaafd te worden met een medisch attest.

Alle voorwaarden lees je in het reglement.

Aanvraag

Kom langs tijdens de zitdag van de sociale dienst op het OCMW.