Compostbakken of -vaten

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren, u kan het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een compostbak aankopen via de gemeente.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente

Kosten

U kan een compostbak kopen voor 45,00 EUR en een compostvat voor 30,00 EUR. De betaling gebeurt via een factuur. Na ontvangst van de betaling wordt de compostbak of -vat bij je thuis geleverd. Vraag ook zeker naar de infobrochure “Composteren in vaten en bakken”!