Bouwmisdrijf

Het gebeurt wel eens dat mensen - al dan niet bewust - bouwwerkzaamheden uitvoeren zonder over de nodige vergunningen daarvoor te beschikken. Indien u een vermoeden heeft van een bouwovertreding dan kan u dit melden bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu via dit e-formulier. Het gemeentebestuur zal vervolgens de nodige controles uitvoeren.

Het melden van een mogelijk bouwmisdrijf kan niet anoniem, maar meldingen worden vanzelfsprekend discreet behandeld.