Borden spelende kinderen

Op vraag van inwoners worden er jaarlijks tijdens de zomervakantie (juli en augustus) borden geplaatst met het opschrift "Opgelet! Spelende kinderen!". Dit om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de mogelijke aanwezigheid van spelende kinderen zodat men zijn rijstijl kan aanpassen.

Aanvragen voor plaatsing van deze borden kunnen voor vrijdag 15 juni 2019 telefonisch gericht worden aan de technische dienst, op het nummer 014 40 06 91 of via e-mail: technische.dienst@ravels.be.