Beroepswijziging

In het bevolkingsregister staat ook informatie over uw beroep. Uw beroep is de hoofdactiviteit die u uitoefent om in uw bestaansmiddelen te voorzien. Uw beroep staat niet op uw identiteitskaart, maar het is wel van belang dat u beroepswijzigingen doorgeeft aan de gemeente. Zo kunnen we uw beroep correct noteren op andere officiële documenten. 

Kosten

Gratis. 

Bijzonderheden

  • Personen die nog nooit een beroep hebben uitgeoefend, krijgen de vermelding "zonder beroep”.
  • Voor werkzoekenden wordt het recentste uitgeoefende beroep opgenomen. 
  • Studenten van minstens 18 jaar kunnen de vermelding “student” laten toevoegen in het bevolkingsregister
  • Indien u wenst ingeschreven te worden met een beroep dat wettelijk beschermd is (bvb. als architect, journalist, …), moet u een officieel bewijs voorleggen.

Aanvraag

U kunt de wijziging van uw beroep op twee manier doorgeven:

  • Via het e-formulier 
  • Persoonlijk bij het loket van de dienst burgerzaken

Meenemen

Uw identiteitskaart