Belgische nationaliteit verwerven

Als niet-belg kunt u een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

De dienst burgerzaken helpt u bij het samenstellen van uw dossier en het overmaken van dat dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van uw dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan u de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap. 

Ná het ondertekenen van de verklaring wordt uw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing wordt u door de ambtenaar van de burgerlijke stand verwittigd dat u de Belgische nationaliteit verkrijgt.
  • Bij een negatieve beslissing ontvangt u een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kunt u in beroep gaan.

U zal, nadat u de Belgische nationaliteit heeft verworven, automatisch een uitnodiging krijgen om uw Belgische identiteitskaart aan te vragen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag tot Belgische nationaliteit zijn afhankelijk van de procedure die wordt aangewend. U komt best langs bij de dienst burgerzaken om meer informatie te bekomen.

Kosten

  • 150,00 euro registratierecht, cash te betalen bij het registratiekantoor van Turhout (het registratierecht is voor de meeste nationaliteitsverklaringen verschuldigd).
  • 150,00 euro te betalen bij het ondertekenen van de nationliteitsverklaring bij de dienst burgerzaken. 

Meenemen

Komt u voor de eerste keer langs, dan krijgt u van ons alle nodige informatie over de procedure die voor u het best in aanmerking komt. Op basis daarvan adviseren we welke documenten u voor deze procedure indient.