Aankoopsubsidies

Verenigingen die grote aankoop- en uitrustingskosten hebben, ontvangen een tussenkomst in de aankoop van muziekinstrumenten, partituren en scripts. De aankopen moeten noodzakelijk zijn voor de reguliere werking van de vereniging.

Er wordt per instrument 20 % van de aankoopprijs terugbetaald met een maximum van  650,00 euro per jaar. Voor de aankoop van officiële partituren en scripts wordt de helft van de totale uitgaven terugbetaald met per werkingsjaar een maximum van 125,00 euro.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet jaarlijks vóór 15 september ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. Het aanvraagformulier wordt in de zomervakantie per e-mail aan de erkende verenigingen bezorgd. De facturen (of kopieën) van de aangekochte instrumenten, partituren en scripts moeten bij de aanvraag worden gevoegd.