Attesten voor jeugdwerkers

Alle erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen kunnen vormingen inrichten voor jeugdwerkers of jeugdbegeleiders. Ze moeten hun vormingsprogramma's ter goedkeuring voorleggen aan de afdeling Jeugd. Deelnemers die de vorming met succes hebben beëindigd, krijgen een attest van de vereniging.

Er zijn vier soorten attesten:

  • animator (A)
  • hoofdanimator (HA)
  • instructeur (I)
  • hoofdinstructeur (HI).

Voorwaarden

De ingerichte vormingsinitiatieven moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ook voor de toekenning van attesten gelden bepaalde regels. Al die voorwaarden en regels zijn beschreven in de criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers.

Aanpak

  • De erkende landelijk georganiseerde jeugdvereniging moet haar vormingsprogramma uiterlijk 3 maanden voor een cursus wordt georganiseerd, ter goedkeuring aan de afdeling Jeugd voorleggen.
  • Zodra een vormingsprogramma is goedgekeurd, kan een vereniging cursusaanvragen indienen.
  • De erkende landelijk georganiseerde jeugdvereniging kan voor de deelnemers die met succes de vereiste stage hebben voltooid, een attest aanvragen.