Adreswijziging

Wanneer u verhuist, moet u dit binnen de 15 werkdagen nadat u verhuisd bent aangeven bij het gemeentebestuur van de gemeente waar u gaat wonen. Na uw aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het nieuwe adres woont. Als de adreswijziging wordt goedgekeurd en u ingeschreven wordt op het nieuwe adres, zal u een brief van ons ontvangen. Na ontvangst van deze brief dient u zich aan te melden bij de dienst burgerzaken om de adresgegevens op uw identiteitskaart te laten aanpassen.

Kosten

Gratis 

Aanvraag

U kunt uw adreswijziging op twee manier melden:

  • u meldt de adreswijziging via het e-formulier (enkel mogelijk bij een verhuis binnen België)
  • u komt persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken met uw identiteitskaart

Uitzonderingen

Indien u vanuit het buitenland naar België verhuist verloopt de procedure anders. Voor meer informatie, ga naar inschrijving nieuwkomer vanuit het buitenland