Aanpassingen openbaar domein

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ... ,   

Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet u zelf uitvoeren, u vraagt deze aan bij het gemeentebestuur.

Kosten

U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Aanpak

U dient uw aanvraag schriftelijk in.

Aanvragen m.b.t. het verharden van een oprit of berm, het overwelven of beschoeien van een baangracht, het verlagen van een boordsteen, dient u in bij de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Aanvragen m.b.t. het verplaatsen van een verkeersbord en het verplaatsen van openbare verlichting dient u in bij de technische dienst.