Pilootproject verhoogde tegemoetkoming

Meer dan 1.750.000 Belgen met een beperkt inkomen krijgen niet al hun rechten automatisch, 6000 ervan wonen in Mol en Ravels.

Alsmaar meer mensen zijn financieel kwetsbaar. Gelukkig is er het statuut Verhoogde Tegemoetkoming (VT). Dit statuut wordt toegekend aan mensen met een laag inkomen en biedt bescherming tegen hoge medische kosten naast enkele andere financiële voordelen.

“De aanvraagprocedures rond toekenning van de verhoogde tegemoetkoming en de voordelen eraan verbonden zijn voor velen een hoge drempel, wat maakt dat sommigen hun rechten niet aanvragen, niet volledig opnemen of zelfs niet voldoende kennen!” zegt Catherine Torfs, projectleider van het Leaderproject ‘Proactief toekennen van voordelen verbonden aan Verhoogde Tegemoetkoming’.

Header OCMW

Pilootproject in Ravels en Mol

Bij een pilootproject in Mol en Ravels rond Verhoogde Tegemoetkoming bundelden de OCMW’s, Welzijnsschakels en de ziekenfondsen CM en De VoorZorg hun krachten. Drie doelstellingen op de agenda: 1. Inwoners met Verhoogde Tegemoetkoming informeren over de voordelen ervan;

2. Inwoners met een laag inkomen opsporen en toeleiden naar het ziekenfonds om na te gaan of ze in aanmerking komen voor VT;

3. Instanties en zorgverstrekkers sensibiliseren om mensen met VT hun rechten en voordelen zo automatisch mogelijk te geven.

Diverse initiatieven werden opgezet naar inwoners, intermediairen en zorgverleners in beide gemeenten om hen beter te informeren en te sensibiliseren rond derdebetalersregeling.

Mensen met een leefloon, bejaarden met een gewaarborgd inkomen, personen met een erkende handicap, weeskinderen jonger dan 25 jaar zijn,… krijgen automatisch verhoogde tegemoetkoming. Maar de grootste groep dient zelf actie te nemen en zich te melden bij zijn ziekenfonds indien ze vermoeden in aanmerking te komen. Catherine: “We merken dat een betere begeleiding absoluut noodzakelijk is. Vaak komt de (juiste) informatie niet tot bij hen, en ook het jargon dat wordt gebruikt door verschillende instanties die voordelen toekennen, maakt het er niet makkelijker op. Met het project hebben we sterk ingezet op correct en laagdrempelig informeren en op het creëren van een grotere bewustwording bij eerstelijnszorg, zodat zij meer mensen kunnen toeleiden naar het ziekenfonds.

 

Mensen met het statuut Verhoogde Tegemoetkoming dienen nog al te vaak zelf naar hun voordeel te vragen.”

Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming genieten ook van o.a. korting op openbaar vervoer, telefonie, vrijstelling van provinciebelasting, een lagere bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Sommige van deze rechten worden automatisch toegekend. Maar niet alle bevoegde instanties hanteren dit principe. Mede door de veelheid aan instanties met elk hun voordelen en aparte aanvraagprocedures, wordt het een moeilijk verhaal. De NMBS-richtlijnen schrijven automatisch toekennen voor op basis van het lezen van het eID. In de praktijk wordt dit in de stations van regio Kempen echter niet altijd toegepast en dient de aanvrager nog steeds een ziekenfondsattest voor te leggen.  Met het project vragen we extra aandacht om ervoor te zorgen dat instanties proactief inzetten op het toekennen van de voordelen.

Zorgverstrekkers kunnen ook helpen

Zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten en tandartsen mogen voor patiënten met VT de derdebetalersregeling toepassen: de zorgverstrekker rekent rechtstreeks af met het ziekenfonds, en de patiënt betaalt enkel het remgeld (zijn persoonlijk aandeel). “Voor de patiënten met een beperkt inkomen is dat een geschenk uit de hemel” weet Catherine Torfs. “Veel mensen stellen een bezoek aan tandarts of kinesitherapeut uit, ze vrezen immers de rekening niet te kunnen betalen. Het is een wereld van verschil als ze enkel een klein deeltje moeten betalen.”

In onze contacten met tandartsen en kinesitherapeuten, bleek dat sommigen een aanzuigeffect vrezen of ze verzuchten dat de administratie rond derdebetalers hen veel tijd kost. Ook het feit dat ze moeten wachten tot het ziekenfonds hen vergoedt, houdt hen tegen. Toch zijn er reeds enkele tandartsen en enkele kinesitherapeuten die derdebetalersregeling systematisch toepassen. We hopen dat deze zorgverleners een domino-effect op gang brengen bij hun collega’s.

Niet iedereen bereikt

Met het project hebben we vele mensen bereikt maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat we ook veel mensen niet bereikt hebben, mensen die als het ware onder de radar blijven. Mensen schuwen de administratie, zijn onwetend of hebben onterecht angst dat andere privézaken worden blootgelegd en doorgegeven.”

Campagne met eendjestattoo

Het werd een project met kleine stappen en gesloten deuren dat we willen afronden met een krachtig signaal ten aanzien van alle betrokken instanties. We wensen massaal op te roepen om selfies te posten met de eendjestattoo op onze facebookpagina ‘Eendje met voordelen’.

Tattoo

Het cijfer 1 op de buik van het eendje verwijst naar het 1-tje op de ziekenfondsklever. Om ervoor te pleiten dat mensen met VT hun rechten automatisch en proactief ontvangen.

De tattoo is gratis verkrijgbaar in de kantoren van CM in Mol en Ravels, in de kantoren van de VoorZorg in Mol en Turnhout en bij het OCMW van Mol en Ravels.

Bekende gezichten zoals Margriet Hermans, Pol Goossen, Dirk Draulans, Servais Verherstraeten John Crombez, Marc Justaert, Paul Rotthier, Wim Caeyers, Walter Luyten en Koen Rombouts steunen onze actie en gingen met de eendjestattoo op de foto.

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 02/07/2018