Brandgevaar: risicofase rood

Brandgevaar: risicofase rood

Door de aanhoudende droogte geldt momenteel de risicofase rood voor de brandgevoelige gebieden in de provincie Antwerpen. Brandfase rood duidt op extreem hoog gevaar. Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.

We vragen aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn.

Meer informatie over de verschillende risicofases en de bijhorende kleurcodes vindt u op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. U kan het besluit van de gouverneur rechts op deze pagina downloaden. Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

 

Publicatiedatum: 04/07/2018