drukjacht everzwijnen

Vandaag vindt er een drukjacht plaats in de Gewestbossen van Ravels. Deze drukjachten worden georganiseerd om de everzwijnenpopulatie in te perken, want de dieren zorgen voor overlast. De populatie is te groot geworden, waardoor de schade aan natuur en landbouw, maar ook het risico op verkeersongevallen te groot wordt. 

Op de Arendonksesteenweg geldt een tijdelijke snelheidsbeperking van maximum vijftig kilometer per uur tussen 8 en 13 uur. 

Wees dus voorzichtig als je van Ravels naar Arendonk rijdt via de N118. 

Publicatiedatum: 07/01/2020